ENERIS

ENERIS

Usługi
  • Sortowanie i kompostowanie odpadów
  • Produkcja paliwa alternatywnego (RDF)
  • Odzysk surowców
  • Składowanie Odpadów
Adres

ul. Głogowa 75, Balin
32-500 Chrzanów
Małopolskie

Kontakt

E-mail: zgok@eneris.pl
tel. +48 (32) 705 68 68

Firma

Firma działa na pograniczu Zachodniej Małopolski i Śląska. Obsługuje mieszkańców z gmin: Chrzanów, Jaworzno, Trzebinia i Libiąż. Udziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. są: ENERIS Surowce S.A. oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” obejmujący swym działaniem obszar gmin Chrzanowa, Libiąża i Trzebini oraz Miasto Jaworzno. Trafiają do niej odpady od ponad 180 tys. mieszkańców zachodniej Małopolski oraz Ślaska. W skład instalacji wchodzi hala z linią sortowniczą, 16 sterowanych komputerowo bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m3 oraz plac dojrzewania. Urządzenia separujące pozwalają na wydzielenie frakcji surowcowych oraz produkcję paliwa alternatywnego RDF.

Zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – rodzaj certyfikatów zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i jest bezpieczna dla środowiska.

ZGOK współpracuje z samorządami oraz organizacjami lokalnymi w ramach edukacji ekologicznej. Na terenie zakładu do dyspozycji szkół udostępniona jest Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, na której odbywają się lekcje ochrony środowiska.

https://eneris.pl/balin