Klub

Historia klubu

Piłka Ręczna na Ziemi Chrzanowskiej ma bogate tradycje historyczne i znaczące osiągnięcia. Sprawia to, że jest najpopularniejszą dyscypliną sportów zespołowych w naszym regionie.

Początki tej popularności to rok 1957. W listopadzie tego roku w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjnej Międzyszkolnego Klubu Sportowego. W posiedzeniu tym m.in. wzięli udział: Stolarz Urszula i Wartalski Władysław nauczyciele LO, Jura Stefan i Kumala Marian nauczyciele Technikum, Harabasz Maria nauczyciel Licem Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli, Świeca Czesław nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3, Damięcka Krystyna nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1. Efektem posiedzenia tej Komisji było powołanie Międzyszkolnego Klubu Sportowego Chrzanów. Na opiekuna i organizatora Klubu wybrano Stefana Jurę , który potem wraz z Czesławem Świecą stali się legendą powstania i rozwoju szczypiorniaka w Chrzanowie. W ramach Klubu powołano do życia sekcje męskie i żeńskie : gimnastyczną, siatkówki , koszykówki ,piłki ręcznej oraz sekcję męską piłki nożnej .

W styczniu 1959 roku w Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego. W rozgrywkach tych drużyna MKS Chrzanów zajęła pierwsze miejsce zdobywając tytuł Mistrza Polski SZS.
Ten sukces spowodował , że Chrzanów otrzymał prawo organizacji Mistrzostw Polski Juniorów.
W dniach 26-28 czerwca 1959 roku na nowo wybudowanym przez młodzież boisku przy Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli odbył się finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej siedmioosobowej . Drużyna MKS Chrzanów zdobyła wówczas tytuł Mistrza Polski Juniorów.
W styczniu 1960 r w Szczecinie drużyna MKS Chrzanów potwierdziła swój prymat w kraju zdobywając ponownie tytuł Mistrza Polski Szkolnego Związku Sportowego , a w tym samym roku w Poznaniu zdobyła Brązowy Medal Mistrzostw Polski Juniorów . Te znaczące sukcesy w sporcie młodzieżowym spowodowały, że w największym chrzanowskim klubie – Towarzystwie Sportowym „ Fablok” utworzono sekcję piłki ręcznej mężczyzn i kobiet kontynuującą pracę i osiągnięcia młodzieży.
W 1965 r także żeńska drużyna MKS Chrzanów zdobyła tytuł Wicemistrza Polski Szkolnego Związku Sportowego . Sukcesy w tej dziedzinie sportu sprawiły , że dzięki patronatowi Bumar Fablok oraz władz miejskich i współpracy międzyszkolnej Chrzanów stał się prężnym ośrodkiem wyspecjalizowanym w nauczaniu i wychowywaniu całych pokoleń sportowców .
Dzięki współpracy sekcji piłki ręcznej Bumar Fablok z MKS Chrzanów wypracowano bardzo dobry program ukierunkowany na nauczanie dzieci i młodzieży gry w piłkę ręczną. Szkoleniem objęte były na przestrzeni lat setki młodych ludzi dla których widoczną perspektywą osiągnięcia sukcesu sportowego był klub uczestniczący w rozgrywkach ligowych .

W latach osiemdziesiątych drużyna piłki ręcznej dwukrotnie awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej na szczeblu ogólnopolskim.

Następujące zmiany w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym po 1989 r spowodowały , że w 1997 r utworzono Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie jako klub jednosekcyjny przejmujący sekcję piłki ręcznej z Towarzystwa Sportowego „Fablok” . W drodze stosownych porozumień i za aprobatą władz Związku Piłki Ręcznej w Polsce MTS Chrzanów stał się kontynuatorem tradycji szczypiorniaka w Chrzanowie.

MTS Chrzanów od sezonu 1997/98 do chwili obecnej nieprzerwanie występuje w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn. Jest jedną z dwóch drużyną piłki ręcznej mężczyzn w województwie małopolskim występującym na tak wysokim szczeblu rozgrywek .

Zespół piłki ręcznej prezentuje od wielu lat w powiecie chrzanowskim najwyższy poziom sportowy wśród przedstawicieli gier zespołowych. Uzyskiwane przez drużynę MTS Chrzanów, a wcześniej przez TS FABLOK Chrzanów sukcesy w seniorskiej piłce ręcznej mężczyzn i ciągłe znaczące osiągnięcia grup młodzieżowych różnych roczników stanowią o tym, że Chrzanów w skali kraju jest często utożsamiany z piłka ręczną i zaliczany do głównych ośrodków tego sportu w Polsce .

MTS Chrzanów wspólnie z MKS Chrzanów, a obecnie UMKS PMOS Chrzanów wypracowały bardzo dobry program ukierunkowany na nauczanie dzieci i młodzieży gry w piłkę ręczną. Ćwicząca młodzież posiada perspektywę, że po ukończeniu szkoły będzie mogła w dorosłym sporcie kontynuować swoje zainteresowania. Umowa o współpracy gwarantuje, że zawodnicy szkolnego klubu po ukończeniu wieku juniora przechodzą do MTS Chrzanów , gdzie po dalszym szkoleniu stanowią trzon zespołu seniorów. Na uwagę zasługuje fakt , że wspomniany wynik sportowy drużyny osiągany jest obecnie w oparciu o wyłącznie zawodników będących wychowankami klubu i szkolenia młodzieży przez lokalne środowisko sportowe. W tym miejscu należy podkreślić , że Chrzanów posiadał i posiada także jedną z najlepszych kadr trenerskich i nauczycielskich w tej dyscyplinie sportu. W większości są to byli zawodnicy i wychowankowie naszego klubu, którzy zdobywają niezbędne kwalifikacje trenerskie na wyższych uczelniach. Chrzanów jako zagłębie piłki ręcznej w Polsce w roku 2016 został włączony do ogólnopolskiego programu szkolenia dzieci i młodzieży p/n „Ośrodki Szkolenia Piłki Ręcznej” organizowanego przez ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE.