Chrzanowska Izba Gospodarcza

Chrzanowska Izba Gospodarcza

Usługi
  • Międzynarodowa współpraca gospodarcza
  • Oferta inwestycyjna
Adres

ul. Rynek 16
32-500 Chrzanów
Małopolska

Kontakt

Tel.: +48 (32) 754 15 65
E-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
Strona internetowa: chrzanowskaizba.pl

O firmie

Chrzanowska Izba Gospodarcza powstała w roku 2001 jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini, zrzeszające podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego.

Od początku swojego istnienia podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w różnych formach organizacyjnych, gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kontaktów gospodarczych, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów. Wszelkie działania podejmowane przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich ale nie tylko – w wielu organizowanych przez nas projektach uczestniczą także firmy niezrzeszone, instytucje i różne organizacje.