Wodociągi Chrzanowskie

WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE
Sp. z o.o.

Adres

ul. Jagiellońska 8
32-500 Chrzanów
Małopolska

Kontakt

Centrala: 32 624 13 60, 32 624 13 70-71
Sekretariat: 32 623 32 32, centrala – wew. 31, 32
E-mail: poczta@wodociagi.chrzanowskie.pl
WWW: wodociagi.chrzanowskie.pl

Firma

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem dostarczającym wodę mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. O jakość naszego „produktu” dbamy od samego początku, kontrolując ją na każdym etapie: od momentu poboru aż po proces uzdatniania i dostarczenia wody.

Za naszym pośrednictwem do trzech gmin trafia blisko 4,5 mln m3 wody rocznie! Z naszych usług korzysta łącznie aż 100 tys. mieszkańców w 21 tys.300 gospodarstw domowych.

Zajmujemy się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Poza tym każdego dnia sprawujemy nadzór nad ok. 1200 km sieci wodociągowej i 560 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego na majątek Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. składa się:

7 ujęć wody
3 stacje uzdatniania wody
4 oczyszczalnie ścieków
31 pompowni ścieków
17 hydroforni pompowni wody
19 zbiorników wodociągowych
12 studni głębinowych

a także zaplecze techniczne składające się z warsztatów: remontowego, elektrycznego, mechanicznego, sprzętowego, samochodowego oraz laboratorium.